Fantastika 2016

Home » Vad är en sf-kongress?

Vad är en sf-kongress?

Sf-kongresser är stora träffar med program (som föredrag, paneldiskussioner, filmvisningar, workshops och liknande) för science fiction- och fantasyfans. Medlemmarna i kongressen är där för att träffa gamla vänner, lära känna nya vänner och för att lyssna på och delta i programmet. På ens första kongresser är det ofta programmet som är viktigast, innan man känner så många av de andra deltagarna. Medlemmarna är, kort sagt, där för att ha kul, vilket för en del innebär att gå på jättemånga programpunkter och för en del att hänga i baren hela helgen. Båda alternativen går såklart lika bra. Om det finns författare eller förlagsfolk där umgås de som vanligt folk med de andra kongressmedlemmarna, ingen sätts på piedestal.

En sf-kongress är ett deltagarevenemang. Alla är med på samma villkor, som deltagare som hjälps åt för att få arrangemanget att gå runt organisatoriskt och ekonomiskt. Vem som helst är välkommen att hjälpa till med något bakom kulisserna. En sf-kongress delas inte upp i arrangörer och kunder, och därför köper man inte biljett till kongressen. Man löser medlemsavgift.

Den första svenska sf-kongressen, LunCon, hölls i Lund 1956.

Vill du veta mer om vad science fiction-fandom (dvs det nätverk av människor som arrangerar de här kongresserna) är, så finns det information på Fandom.se.

Vad är en sf-kongress inte?
En sf-kongress är inte ett spelkonvent eller en mässa. Även om medlemmarna på en sf-kongress såklart överlappar en del med deltagarna på andra roliga evenemang som t.ex. spelkonvent eller mässor som Sci-Fi-mässan eller Comic Con Stockholm, så har en sf-kongress ett annat fokus. Även om det brukar finnas spel att spela, saker att köpa och några personer som klär ut sig, så ligger fokus på paneldiskussioner, föreläsningar, gruppdiskussioner och workshops om science fiction och fantasy. Och man behöver aldrig betala extra för att t.ex. få en autograf av hedersgästerna eller lyssna på ett föredrag.

Ordningsregler för sf-kongresser

En kongress ska vara ett trevligt och säkert arrangemang för alla medlemmar.

Diskussioner och samtal där man har olika åsikter är en del av en kongress men vi utgår från att alla kommer att uppföra sig vänligt och med respekt för andra.

Våld, hot, trakasserier, aggressivitet eller hänsynslöst beteende i någon form kommer inte att accepteras.

Kongresskommittén förbehåller sig rätten att avgöra vad som är ett acceptabelt uppträdande.

Kommittén kan vid avvikelser från acceptabelt uppträdande vidta åtgärder som sträcker sig från en tillsägelse till uteslutning från kongressen utan återbetalning av medlemsavgiften.

Kontakta någon medlem av kommittén om du själv eller någon annan råkar ut för något som kommittén bör känna till eller åtgärda.

Hedersgäster / Guests of Honour

Maria Turtschaninoff

Jerry Määttä

Carolyn Ives Gilman

Caroline Mullan

%d bloggers like this: